EXTENTIONISTE

FOLUMIFY Kerastase

De routine Extentioniste behannelet de woartels, lingten en einen fan it hier. It begjint mei it stimulearjen fan 'e skalp, dan ûntwarret en fersterket de lingte en slút úteinlik de split einen. It resultaat is in hier like sterk oan 'e einen as oan' e woartel, sûnder brekke of spjalte einen.

Lykas de measte trainingsprogramma's is gearwurkjen mei in persoanlike trainer om resultaten te berikken de ekstra stimulus dy't nedich is om sichtbere resultaten te berikken en motivaasje te behâlden. It trainingsprogramma Extentioniste foar lang hier is in tsjinst dy't fermindert split einiget direkt mei 78% en elimineart brekking oant 99% nei ien applikaasje. Behanneling fan hier fan woartel oant tip, it makket it mooglik dat it hier yn 4 moannen oant sûne lingte oant 3 sm berikt.